Văn phòng tư vấn doanh nghiệp uy tín tại Kiên Giang  - Thành lập công ty tại Rạch Giá Kiên Giang  - Thành lập công ty tại Kiên Giang  - Thành lập công ty ở Phú Quốc  - Dịch vụ Thành lập doanh nghiệp tại Phú Quốc Kiên Giang

Tư vấn thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Kiên Giang

Trong quá trình hoạt động kinh doanh tại Kiên Giang vì một lý do nào đó khiến doanh nghiệp phải thay đổi ngành nghề kinh doanh, công ty Tư vấn Blue sẽ tư vấn thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh cho quý công ty như sau:

Hình minh họa

Hình minh họa

Tại Điều 49 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định về bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

Điều 49. Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh

1. Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Nội dung Thông báo bao gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

b) Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi;

c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp,

Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối vớicông ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

2. Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, bổ sung, thay đổi thông tin về ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

3. Trường hợp hồ sơ thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc.

4. Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh với Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi. Trường hợp có thay đổi mà doanh nghiệp không thông báo thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Theo đó, để bổ sung ngành nghề thì bạn cần làm thông báo gửi đến Phòng đăng ký kinh doanh  Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Kiên Giang, 29, Bạch Đằng, Phường Vĩnh Thanh Vân, Thành Phố Rạch Giá trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi. Giấy tờ bao gồm:

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp mẫu II-1. Trường hợp có thay đổi chính thì các bạn lưu ý điền cả nội dung thông báo thay đổi thông tin thuế trong mẫu II-1.
  • Biên bản họp và quyết định của công ty về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh.

Mọi vấn đề thắc mắc quý công ty hãy liên hệ với công ty Tư vấn Blue chi nhánh Kiên Giang để được tư vấn miễn phí.

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận

zalo-icon
phone-icon