Văn phòng tư vấn doanh nghiệp uy tín tại Kiên Giang  - Thành lập công ty tại Rạch Giá Kiên Giang  - Thành lập công ty tại Kiên Giang  - Thành lập công ty ở Phú Quốc  - Dịch vụ Thành lập doanh nghiệp tại Phú Quốc Kiên Giang

Thủ tục thành lập công ty con tại Rạch Giá

  Công ty con là gì?

Có thể hiểu công ty con là công ty được một công ty khác góp vốn trên 50% vốn điều lệ công ty. Và công ty góp vốn có quyền bổ nhiệm các chức danh của công ty như: Chủ tịch hội đồng thành viên, Chủ tịch hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc tổng giám đốc, như vậy một công ty có thể có nhiều công ty con.

Thủ tục thành lập công ty con tại Rạch Giá

 Thủ tục thành lập công ty con tại Rạch Giá

    Quy định của pháp luật về công ty con:

Điều 189, Luật doanh nghiệp 2014 quy định:

“Điều 189: Công ty mẹ, công ty con

1.Một công ty được coi là công ty mẹ của công ty khác nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty đó;

b) Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty đó;

c) Có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty đó.

2.Công ty con không được đầu tư góp vốn, mua cổ phần của công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được cùng nhau góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau.

3.Các công ty con có cùng một công ty mẹ là doanh nghiệp có sở hữu ít nhất 65% vốn nhà nước không được cùng nhau góp vốn thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật này.”

  Hồ sơ thành lập công ty tại Phú Quốc bao gồm:

  • Giấy đề nghị thành lập doanh nghiệp;
  • Điều lệ công ty;
  • Danh sách thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, danh sách cổ đông đối với công ty cổ phần;
  • Quyết định của chủ sở hữu về việc thành lập công ty con đối với công ty TNHH một thành viên, của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên và của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty Cổ phần;
  • Bản sao điều lệ của công ty mẹ;
  • Bản sao đăng ký kinh doanh của công ty mẹ;
  • Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục trong trường hợp không phải người đại diện trực tiếp nộp hồ sơ;
  • Bản sao giấy chứng thực một trong số giấy tờ cá nhân của người đại diện theo pháp luật của công ty con; của người nộp hồ sơ.

   Số lượng hồ sơ: 01 bộ

   Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Kiên Giang

Thời gian giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Thủ tục thành lập công ty con tại Rạch Giá

 Thủ tục thành lập công ty con tại Rạch Giá

Liên hệ ngay tới tư vấn Blue để được hỗ trợ và sử dụng dịch vụ tốt nhất tại Rạch Giá. Trân trọng./

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận