Văn phòng tư vấn doanh nghiệp uy tín tại Kiên Giang  - Thành lập công ty tại Rạch Giá Kiên Giang  - Thành lập công ty tại Kiên Giang  - Thành lập công ty ở Phú Quốc  - Dịch vụ Thành lập doanh nghiệp tại Phú Quốc Kiên Giang

Khai nộp phí môn bài của doanh nghiệp tại Kiên Giang

Doanh nghiệp có trách nhiệm kê khai, nộp lệ phí môn bài khi mới ra hoạt động kinh doanh cho Chi cục Thuế quản lý trực tiếp.

Trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (sau đây gọi chung là Đơn vị phụ thuộc) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh; thì, doanh nghiệp thực hiện khai, nộp lệ phí môn bài cho các Đơn vị phụ thuộc đó với Chi cục Thuế quản lý trực tiếp của doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp có Đơn vị phụ thuộc kinh doanh ở khác địa phương cấp tỉnh; thì, các Đơn vị phụ thuộc đó tự khai, nộp lệ phí môn bài với Chi cục Thuế quản lý trực tiếp mình.

Doanh nghiệp và Đơn vị phụ thuộc khai lệ phí môn bài một lần khi mới ra hoạt động, kinh doanh, chậm nhất là vào ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh;

Trường hợp mới thành lập nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.

Khai nộp phí môn bài của doanh nghiệp tại Kiên Giang

Khai nộp phí môn bài của doanh nghiệp tại Kiên Giang

Hồ sơ khai lệ phí môn bài bao gồm:

1. Tờ khai lệ phí môn bài (ban hành theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP);

2. Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục nếu không phải là người đại diện theo pháp luật thực hiện công việc.

Mức thu lệ phí môn bài của doanh nghiệp được căn cứ theo vốn điều lệ ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cụ thể như sau:

  • Doanh nghiệp có vốn điều lệ trên 10 tỷ đồng: 3,000,000 đồng/năm
  • Doanh nghiệp có vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2,000,000 đồng/năm
  • Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh: 1,000,000 đồng/năm

Doanh nghiệp, Đơn vị phụ thuộc mới thành lập, được cấp mã số doanh nghiệp, mã số thuế trong thời gian của 06 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm;

Nếu thành lập, được cấp mã số doanh nghiệp, mã số thuế trong thời gian 06 tháng cuối năm (từ ngày 01.07 đến 31.12 của năm) thì năm đầu tiên chỉ nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

Doanh nghiệp, Đơn vị phụ thuộc sản xuất, kinh doanh nhưng không kê khai lệ phí môn bài; thì phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm, không phân biệt thời điểm phát hiện là của 06 tháng đầu hay cuối năm.

Nếu doanh nghiệp hoặc các Đơn vị phụ thuộc tạm ngừng kinh doanh cả năm dương lịch thì không phải nộp lệ phí môn bài của năm tạm ngừng kinh doanh; trường hợp tạm ngừng kinh doanh không trọn năm dương lịch thì vẫn phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm.

Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm.

Doanh nghiệp chỉ cần nộp tiền lệ phí tương ứng, chứ không phải nộp tờ khai nữa. Việc khai lại chỉ thực hiện khi doanh nghiệp có sự thay đổi về vốn điều lệ dẫn đến thay đổi mức nộp lệ phí, hạn cuối nộp tờ khai là ngày 31 tháng 12 của năm có thay đổi.

Ví dụ:

Doanh nghiệp A được thành lập (được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và bắt đầu kinh doanh) vào ngày 01.03.2018 với vốn điều lệ là 2 tỷ đồng; thì A phải khai, nộp lệ phí môn bài lần đầu cho năm 2018 với mức 2,000,000 đồng.

Chậm nhất là ngày 30 tháng 01 của năm 2019, A phải nộp lệ phí môn bài cho năm 2019, cũng với mức 2,000,000 đồng.

Giữa năm 2019, A có tăng vốn điều lệ lên thành 11 tỷ; nhưng A không phải khai, nộp lại (thêm) lệ phí môn bài của năm 2019. Đồng thời, chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm 2019, A phải nộp tờ khai lệ phí môn bài cho năm 2020.

Hạn cuối nộp tiền lệ phí môn bài cho năm 2020 vẫn là ngày 30 tháng 01 của năm 2020.

Lưu ý:

Bộ Tài chính đã có Công văn số 15865/BTC-CST ngày 07/11/2016, Công văn số 1025/BTC-CST ngày 20/01/2017 hướng dẫn về lệ phí môn bài; theo đó, nếu Văn phòng đại diện không hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ thì không phải nộp lệ phí môn bài theo quy định. Tuy nhiên, các công văn này trả lời cho vấn đề của doanh nghiệp cụ thể; cho nên, doanh nghiệp cần liên hệ cơ quan thuế quản lý trực tiếp của mình để xác thực vấn đề này.

Trên đây là nội dung các công việc mà Quý khách hàng sẽ phải triển khai khi tiến hành khai nộp phí môn bài của doanh nghiệp . Nếu có thắc mắc, khách hàng vui lòng liên hệ tới Tư vấn Blue để được hỗ trợ. Trân trọng./.

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận

zalo-icon
phone-icon