Văn phòng luật sư uy tín tại Kiên Giang  - Thành lập công ty tại Rạch Giá Kiên Giang  - Thành lập công ty tại Kiên Giang  - Thành lập công ty ở Phú Quốc  - Dịch vụ Thành lập doanh nghiệp tại Phú Quốc Kiên Giang

Thủ tục giảm vốn công ty do không góp đủ tại Kiên Giang

     Vốn điều lệ là gì?

  Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập. Là tổng số cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua.

Thủ tục giảm vốn công ty do không góp đủ tại Kiên Giang

                 Thủ tục giảm vốn công ty do không góp đủ tại Kiên Giang

  Góp vốn là một trong những điều kiện cần cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Theo quy định của luật doanh nghiệp 2014. Thời hạn để chủ sở hữu, các thành viên, cổ đông góp đủ số vốn đã đăng ký là trong 90 ngày.

  Các trường hợp giảm vốn do không góp đủ.

Trường hợp 1: Giảm vốn do không góp đủ trong thời hạn quy định

Trường hợp quá thời hạn 90 ngày theo luật định hoặc một thời hạn khác ngắn hơn. Các thành viên, cổ đông chưa góp đủ số vốn đã đăng ký thì có thể tiến hành thủ tục giảm vốn điều lệ công ty.

Thời gian để tiến hành thủ tục là trong thời hạn 60 ngày đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên. Hoặc 30 ngày đối với công ty TNHH 1 thành viên, công ty cổ phần. Kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn theo luật định hoặc điều lệ công ty có quy định khác.

Trách nhiệm pháp lý: Thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ phần vốn điều lệ theo cam kết chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn đã cam kết góp đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian chưa góp đủ.

Trường hợp 2: Giảm vốn do không góp đủ khi quá thời hạn.

Đối với trong trường hợp này, hành vi vi phạm quy định về thời hạn đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp sẽ bị xử phạt.

Căn cứ pháp lý: Điều 25 Nghị định số 50/2016/NĐ-CP

Theo đó, có  2 hình phạt bao gồm”

  • Phạt về vi phạm lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
  • Phạt về vi phạm thời hạn thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh’

  Hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty bao gồm:

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Theo mẫu quy định);
  • Quyết định về việc thay đổi vốn điều lệ của chủ sở hữu đối với công ty TNHH một hành viên, của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
  • Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
  • Bản báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm có quyết định giảm vốn điều lệ ;
  • Tờ khai thông tin của người nộp hồ sơ;
  • Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

Số lượng hồ sơ: 1 bộ

  Trình tự thủ tục giảm vốn điều lệ:

  • Doanh nghiệp soạn thảo hồ sơ giảm vốn điều lệ đầy đủ theo quy định
  • Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua mạng.

 Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Thủ tục giảm vốn công ty do không góp đủ tại Kiên Giang

                    Thủ tục giảm vốn công ty do không góp đủ tại Kiên Giang

Liên hệ ngay tới luật Blue để được tư vấn và sử dụng dịch vụ tốt nhất tại Kiên Giang. Trân trọng./

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận