Văn phòng tư vấn doanh nghiệp uy tín tại Kiên Giang  - Thành lập công ty tại Rạch Giá Kiên Giang  - Thành lập công ty tại Kiên Giang  - Thành lập công ty ở Phú Quốc  - Dịch vụ Thành lập doanh nghiệp tại Phú Quốc Kiên Giang

Thủ tục giải thể doanh nghiệp tại Phú Quốc

  Giải thể doanh nghiệp là một trong những thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp để doanh nghiệp thực hiện việc rút lui khỏi thị trường. Việc giải thể doanh nghiệp không chỉ làm phát sinh quan hệ giữa các thành viên trong nội bộ doanh nghiệp mà còn là quan hệ giữa doanh nghiệp với các chủ thể khác, bao gồm bạn hàng, đối tác, người lao động trong doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước. Đây là những quan hệ liên quan đến tài sản và liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước. Hoạt động giải thể chỉ được coi là hoàn thành nếu doanh nghiệp đã xử lý xong mối quan hệ với tất cả các chủ thể nói trên. Vì vậy, việc giải thể doanh nghiệp phải tuân theo những thủ tục nhất định.

Thủ tục giải thể doanh nghiệp tại Phú Quốc

           Thủ tục giải thể doanh nghiệp tại Phú Quốc

  Sau đây, Tư vấn Blue sẽ giới thiệu tới quý khách hàng thủ tục giải thể doanh nghiệp tại Phú Quốc qua bài viết sau:

   Các trường hợp giải thể công ty:

Giải thể doanh nghiệp có thể chia ra làm 2 trường hợp: Giải thể tự nguyện và Giải thể bắt buộc

 Giải thể tự nguyện (điểm a và b khoản 1 điều 201 Luật Doanh nghiệp 2014) bao gồm:

 • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
 • Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

  Giải thể bắt buộc (điểm c và d khoản 1 điều 201 Luật Doanh nghiệp 2014) bao gồm:

 • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

  Hồ sơ giải thể doanh nghiệp tại Phú Quốc bao gồm:

 • Thông báo về việc giải thể;
 • Quyết định của chủ sở hữu đối với công ty TNHH một thành viên, của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên; Của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
 • Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên; Của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
 • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, bao gồm cả thanh toán các khoản nợ về thuế và nợ bảo hiểm xã hội
 • Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi của người lao động đã được giải quyết
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Giấy xác nhận về việc hoàn tất thủ tục đóng mã số thuế do cơ quan thuế xác nhận.

  Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Kiên Giang.

Thủ tục giải thể doanh nghiệp tại Phú Quốc

Thủ tục giải thể doanh nghiệp tại Phú Quốc

Liên hệ ngay tới Tư vấn Blue để được tư vấn và sử dụng dịch vụ tốt nhất tại Phú Quốc. Trân trọng./

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận