Văn phòng tư vấn doanh nghiệp uy tín tại Kiên Giang  - Thành lập công ty tại Rạch Giá Kiên Giang  - Thành lập công ty tại Kiên Giang  - Thành lập công ty ở Phú Quốc  - Dịch vụ Thành lập doanh nghiệp tại Phú Quốc Kiên Giang

Bảo hộ tên thương mại

Tên thương mại là một trong những tài sản trí tuệ quan trọng của doanh nghiệp được quy định trong Luật Sở hữu trí tuệ theo đó: “ Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.”

Tên thương mại có thể được sử dụng để in trên biển hiệu của công ty, trên các website quảng cáo, bán hàng, các giấy tờ giao dịch, hoặc in trên chính bao bì của sản phẩm… Tên thương mại trong nhiều trường hợp được sử dụng như nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ. Tư vấn Blue xin tư vấn một số thông tin liên quan đến bảo hộ tên thương mại như sau:

Hình minh họa

Hình minh họa

Điều kiện bảo hộ tên thương mại

Để tên thương mại đủ điều kiện được bảo hộ thì trước hết tên thương mại phải có tính phân biệt, tức là phân biệt được chủ thể kinh doanh này đối với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh. Sự phân biệt này bao gồm: phân biệt về hàng hóa, dịch vụ, hoạt động, cơ sở kinh doanh. Như vậy, nếu như tên thương mại của hai chủ thể kinh doanh giống nhau nhưng kinh doanh ở lĩnh vực khác nhau, và ở khu vực khác nhau thì vẫn được chấp nhận bảo hộ. Bảo hộ tên thương mại giống cần đáp ứng hai tiêu chí khác nhau: khác lĩnh vực kinh doanh và khác khu vực kinh doanh.

Thêm vào đó, tên thương mại phải đáp ứng các điều kiện như sau để được bảo hộ:

 • Phải chứa thành phần tên riêng, trừ trường hợp đã được biết đến rộng rãi;
 • Không trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác hoặc với chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ trước ngày tên thương mại đó được sử dụng.

Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng cho hoạt động kinh doanh, vì vậy, phải có sự tồn tại của tổ chức, cá nhân mang tên thương mại thì việc sử dụng tên thương mại mới có ý nghĩa về mặt pháp lý.Về thời gian bảo hộ tên thương mại sẽ gắn liền với quá trình hoạt động hợp pháp của tổ chức, cá nhân, nếu chủ thể kinh doanh chấm dứt tồn tại thì quyền đối với tên thương mại cũng sẽ chấm dứt.

Đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa tên thương mại

Tên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp hoặc chủ thể khác không liên quan đến hoạt động kinh doanh thì không được bảo hộ với danh nghĩa tên thương mại.

Quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại

 • Quyền sử dụng tên thương mại: Sử dụng và khai thác tên thương mại để thu lợi như: dùng tên thương mại để xưng danh trong kinh doanh, in tên thương mại lên các giấy tờ giao dịch, biển hiệu, hàng hóa, bao bì, dịch vụ, quảng cáo…
 • Quyền định đoạt như
  Chuyển nhượng quyền sở hữu của mình cho người khác.
  Từ bỏ quyền sở hữu của mình đối với các đối tượng đó.
  Thừa kế lại cho những người khác (theo di chúc hoặc theo pháp luật) sau khi chết. Thừa kế trong trường hợp này gắn với chuyển giao toàn bộ cơ sở kinh doanh kèm theo tên thương mại.
 • Sử dụng các biện pháp để bảo vệ tên thương mại của mình như yêu cầu chủ thể khác chấm dứt hành vi sử dụng tên thương mại của mình.

Dịch vụ sở hữu trí tuệ của Công ty Tư vấn Blue:

 • Tư vấn các quy định pháp luật và thủ tục liên quan đến sở hữu trí tuệ;
 • Đánh giá tính khả thi trong việc bảo hộ các đối tượng sở hữu trí tuệ;
 • Thực hiện các thủ tục đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ;
 • Đại diện cho khách hàng khiếu nại các vi phạm liên quan đến sở hữu trí tuệ tại các cơ quan nhà nước;
 • Tư vấn và tra cứu tên doanh nghiệp, tên thương mại khi thành lập doanh nghiệp để tránh tranh chấp về sau.

Mọi vấn đề thắc mắc quý công ty hãy liên hệ Tư vấn Blue để được tư vấn miễn phí

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận