Văn phòng tư vấn doanh nghiệp uy tín tại Kiên Giang  - Thành lập công ty tại Rạch Giá Kiên Giang  - Thành lập công ty tại Kiên Giang  - Thành lập công ty ở Phú Quốc  - Dịch vụ Thành lập doanh nghiệp tại Phú Quốc Kiên Giang
Tư vấn Doanh nghiệp
 • Thành lập địa điểm kinh doanh tại Rạch Giá

  Hiện nay, một số doanh nghiệp do có nhu cầu phát sinh hoạt động ngoài địa chỉ trụ sở chính nên thường có xu hướng mở một nhà xưởng hoặc kho bãi ngoài địa chỉ trụ sở chính. Việc doanh nghiệp mở địa điểm kinh doanh nói trên phải được tiến hành thực hiệ ...

  Hiện nay, một số doanh nghiệp do có nhu cầu phát sinh hoạt động ngoài địa chỉ trụ sở chính nên thường có xu hướng mở một nhà xưởng hoặc kho bãi ngoài địa chỉ trụ sở chính. Việc doanh nghiệp mở địa điể ...

 • Những quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần

  Tư vấn Blue xin tư vấn những quy định hạn chế  chuyển nhượng cổ phần theo Luật Doanh nghiệp 2014 như sau: Với cổ phần ưu đãi biểu quyết Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết là cổ phiếu có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phiếu phổ thông. Số phiếu biểu q ...

  Tư vấn Blue xin tư vấn những quy định hạn chế  chuyển nhượng cổ phần theo Luật Doanh nghiệp 2014 như sau: Với cổ phần ưu đãi biểu quyết Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết là cổ phiếu có số phiếu biểu quyết nh ...

 • Nhượng quyền thương mại

  Nhượng quyền thương mại (franchise) là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện nhất định. Nhượng quyền thương mại liên quan đến chu ...

  Nhượng quyền thương mại (franchise) là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện nh ...

 • Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

  Các công ty có vốn đầu tư nước ngoài sau khi thành lập theo qui định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế Việt Nam là thành viên, khi công ty có nhu cầu thay đổi các nội dung trên Giấy chứng nhận đầu tư như thông tin liên quan đến nhà đầu t ...

  Các công ty có vốn đầu tư nước ngoài sau khi thành lập theo qui định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế Việt Nam là thành viên, khi công ty có nhu cầu thay đổi các nội dung trên Giấy chứng ...

 • Thủ tục sáp nhập doanh nghiệp tại Kiên Giang

  Theo quy định tại Khoản 1, Điều 195, Luật Doanh nghiệp 2014 thì sáp nhập doanh nghiệp là việc một hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển to ...

  Theo quy định tại Khoản 1, Điều 195, Luật Doanh nghiệp 2014 thì sáp nhập doanh nghiệp là việc một hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây ...

 • Tư vấn thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Kiên Giang

  Công ty nước ngoài muốn thành lập văn phòng đại diện tại Kiên Giang Việt Nam, câu hỏi đặt ra là Điều kiện là gì? thủ tục như thế nào?. Để giải quyết những câu hỏi trên công ty Tư vấn Blue xin tư vấn như sau: Điều kiện Đăng ký Giấy Phép Thành Lập Văn ...

  Công ty nước ngoài muốn thành lập văn phòng đại diện tại Kiên Giang Việt Nam, câu hỏi đặt ra là Điều kiện là gì? thủ tục như thế nào?. Để giải quyết những câu hỏi trên công ty Tư vấn Blue xin tư vấn n ...

 • Tư vấn thành lập trung tâm ngoại ngữ năm 2017

  Thời kỳ kinh tế hộ nhập sau rộng, nhu cầu học ngoại ngữ của người dân ngày càng cao. Việc thành lập trung tâm ngoại ngữ chất lượng  được Nhà Nước  khuyến khích. Vậy điều kiện và thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ từ năm 2017 như thế nào? công ty T ...

  Thời kỳ kinh tế hộ nhập sau rộng, nhu cầu học ngoại ngữ của người dân ngày càng cao. Việc thành lập trung tâm ngoại ngữ chất lượng  được Nhà Nước  khuyến khích. Vậy điều kiện và thủ tục thành lập trun ...

 • Thủ tục tạm ngưng hoạt động của doanh nghiệp tại Kiên Giang

  Tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp là một giải pháp cho các doanh nghiệp rơi vào hoàn cảnh khó khăn, muốn tạm ngưng hoạt động của mình vì nhiều lý do mà chưa tính đến việc giải thể doanh nghiệp. Công ty Tư vấn Blue xin tư vấn thủ tục tạm ngưng hoạt độn ...

  Tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp là một giải pháp cho các doanh nghiệp rơi vào hoàn cảnh khó khăn, muốn tạm ngưng hoạt động của mình vì nhiều lý do mà chưa tính đến việc giải thể doanh nghiệp. Công ty ...

 • Thủ tục thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân

  Công ty Tư vấn Blue xin tư vấn thủ tục thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân như sau: Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ Trường hợp chủ doanh nghiệp bán doanh nghiệp Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân (có chữ ký của người bán, người mua); Bản sao hợp lệ một ...

  Công ty Tư vấn Blue xin tư vấn thủ tục thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân như sau: Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ Trường hợp chủ doanh nghiệp bán doanh nghiệp Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân (có ch ...

 • Thủ tục giải thể doanh nghiệp 2017 tại Kiên Giang

  Giải thể doanh nghiệp là việc chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp theo ý chí của chủ doanh nghiệp hoặc Cơ quan đăng ký doanh nghiệp với điều kiện doanh nghiệp phải đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác. Như vậy Doanh nghiệp gi ...

  Giải thể doanh nghiệp là việc chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp theo ý chí của chủ doanh nghiệp hoặc Cơ quan đăng ký doanh nghiệp với điều kiện doanh nghiệp phải đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ ...