Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm tại Rạch Giá