Văn phòng tư vấn doanh nghiệp uy tín tại Kiên Giang  - Thành lập công ty tại Rạch Giá Kiên Giang  - Thành lập công ty tại Kiên Giang  - Thành lập công ty ở Phú Quốc  - Dịch vụ Thành lập doanh nghiệp tại Phú Quốc Kiên Giang

Một số quy định của pháp luật về công ty cổ phần tại Kiên Giang

   Công ty cổ phần là một thể chế kinh doanh, một loại hình doanh nghiệp hình thành, tồn tại và phát triển bởi sự góp vốn của nhiều cổ đông. Trong công ty cổ phần, số vốn điều lệ của công ty được chia nhỏ thành các phần bằng nhau gọi là cổ phần. Các cá nhân hay tổ chức sở hữu cổ phần được gọi là cổ đông. Cổ đông được cấp một giấy chứng nhận sở hữu cổ phần gọi là cổ phiếu.

Một số quy định của pháp luật về công ty cổ phần tại Kiên Giang

   Một số quy định của pháp luật về công ty cổ phần tại Kiên Giang

   Một số đặc điểm của công ty cổ phần:

 • Số lượng cổ đông tối thiểu là 3 thành viên và không hạn chế số lượng ( có thể là cá nhân hoặc tổ chức là cổ đông) ;
 • Vốn điều lệ được chia thành các phần bằng nhau gọi là cổ phần, giá trị cổ phần gọi là mệnh giá cổ phần.Mua cổ phần là hình thức chính để góp vốn vào công ty cổ phần ;
 • Cổ đông là người nắm giữ cổ phần và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ công ty trong phạm vi số vốn đã góp;
 • Cổ đông có quyền chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho cổ đông hoặc các nhân, tổ chức khác một cách tự do ;
 • Doanh nghiệp cổ phần có thể phát hành chứng khoán theo quy định pháp luật.

  Quy định của pháp luật về công ty cổ phần:

Điều 110 luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định như sau:

“Điều 110. Công ty cổ phần

 1. Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:
 2. a) Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;
 3. b) Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;
 4. c) Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;
 5. d) Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật này.
 6. Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 7. Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn.”

  Hồ sơ thành lập công ty cổ phần tại Kiên Giang bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Theo mẫu);
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách cổ đông sáng lập;
 • Giấy tờ chứng thực cá nhân của các cổ đồng, người đại diện theo pháp luật của công ty;
 • Văn bản ủy quyền cho người đại diện thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh. (Nếu có)

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Kiên Giang

Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Một số quy định của pháp luật về công ty cổ phần tại Kiên Giang

      Một số quy định của pháp luật về công ty cổ phần tại Kiên Giang

Liên hệ ngay tơi tư vấn Blue để được hỗ trợ và sử dụng dịch vụ tốt nhất tại Kiên Giang. Trân trọng,.

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận