Văn phòng tư vấn doanh nghiệp uy tín tại Kiên Giang  - Thành lập công ty tại Rạch Giá Kiên Giang  - Thành lập công ty tại Kiên Giang  - Thành lập công ty ở Phú Quốc  - Dịch vụ Thành lập doanh nghiệp tại Phú Quốc Kiên Giang
Sở hữu trí tuệ
 • Thủ tục đăng ký bảo hộ sáng chế tại Phú Quốc

  Xã hội ngày càng phát triển, con người càng quan tâm hơn đến quyền lợi của mình, kinh tế ngày càng phát triển con người càng chú trọng hơn đến các tài sản trí tuệ. Đăng ký sáng chế là thủ tục để chủ sở hữu đăng ký bảo hộ dưới dạng sản phẩm hoặc quy t ...

  Xã hội ngày càng phát triển, con người càng quan tâm hơn đến quyền lợi của mình, kinh tế ngày càng phát triển con người càng chú trọng hơn đến các tài sản trí tuệ. Đăng ký sáng chế là thủ tục để chủ s ...

 • Dịch vụ đăng ký quyền tác giả tại Rạch Giá

  Đăng ký bản quyền tác giả là một trong những việc làm rất quan trọng để bảo vệ bản quyền đối với các sản phẩm trí tuệ của chính mình. Do việc đăng ký bản quyền tác giả mất nhiều thời gian, thủ tục phức tạp nên có nhiều cá nhân tổ chức tìm đến các đơn ...

  Đăng ký bản quyền tác giả là một trong những việc làm rất quan trọng để bảo vệ bản quyền đối với các sản phẩm trí tuệ của chính mình. Do việc đăng ký bản quyền tác giả mất nhiều thời gian, thủ tục phứ ...

 • Bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tại Phú Quốc

  Nhãn hiệu là những dấu hiệu để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm khác nhau. Nhãn hiệu có thể là từ ngữ, hình ảnh hoặc sự kết hợp các yếu tố đó được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc khác nhau. Công ty tư vấn B ...

  Nhãn hiệu là những dấu hiệu để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm khác nhau. Nhãn hiệu có thể là từ ngữ, hình ảnh hoặc sự kết hợp các yếu tố đó được thể hiện bằng ...

 • Đăng ký mã số, mã vạch tại Phú Quốc

  Đăng ký mã số mã vạch là thủ tục cần thiết để các doanh nghiệp có đủ điều kiện phân phối hàng hóa vào các hệ thống siêu thị hay xuất khẩu. Là mã số để giúp doanh nghiệp tự quản lý sản phẩm của mình, tạo sự niềm tin của khách hàng vào sản phẩm. Sau đâ ...

  Đăng ký mã số mã vạch là thủ tục cần thiết để các doanh nghiệp có đủ điều kiện phân phối hàng hóa vào các hệ thống siêu thị hay xuất khẩu. Là mã số để giúp doanh nghiệp tự quản lý sản phẩm của mình, t ...

 • Đăng ký bảo hộ quyền tác giả tại Kiên Giang

       Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan là việc tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan nộp đơn và hồ sơ kèm theo (sau đây gọi chung là đơn) cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để ghi nhận các thông tin về tác giả, tác phẩm, ...

       Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan là việc tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan nộp đơn và hồ sơ kèm theo (sau đây gọi chung là đơn) cho cơ quan nhà nước có thẩm quyề ...

 • Thủ tục đăng ký độc quyền nhãn hiệu tại Rạch Giá

  Đăng ký nhãn hiệu độc quyền là quan trọng đối với doanh nghiệp, nhằm đăng ký xác lập quyền sở hữu đối với nhãn hiệu, thương hiệu của doanh nghiệp. Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của cá nhân, tổ chức khác nhau, mỗi hàng hóa, ...

  Đăng ký nhãn hiệu độc quyền là quan trọng đối với doanh nghiệp, nhằm đăng ký xác lập quyền sở hữu đối với nhãn hiệu, thương hiệu của doanh nghiệp. Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịc ...

 • Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể tại Phú Quốc

  Nhãn hiệu tập thể là nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các thành viên của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu đó với hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của tổ chức đó. Đăng ký nhãn hiệu tập thể là điều cần thi ...

  Nhãn hiệu tập thể là nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các thành viên của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu đó với hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của tổ ...

 • Chấm dứt hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Phú Quốc

  Hiện nay có  hàng nghìn nhãn hiệu đã được đăng ký nhưng trên thực tế lại không sử dụng hoặc sử dụng được một vài năm và sau đó không sử dụng nữa. Trong những trường hợp trên, liệu có cách nào gỡ rối và tạo cơ hội cho các chủ thể khác có cơ hội được đ ...

  Hiện nay có  hàng nghìn nhãn hiệu đã được đăng ký nhưng trên thực tế lại không sử dụng hoặc sử dụng được một vài năm và sau đó không sử dụng nữa. Trong những trường hợp trên, liệu có cách nào gỡ rối v ...

 • Đăng ký bảo hộ thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn tại Phú Quốc

  Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn (sau đây gọi là thiết kế bố trí) là cấu trúc không gian của các phần tử mạch và mối liên kết các phần tử đó trong mạch tích hợp bán dẫn. Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn là một trong những đối tượng của quyề ...

  Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn (sau đây gọi là thiết kế bố trí) là cấu trúc không gian của các phần tử mạch và mối liên kết các phần tử đó trong mạch tích hợp bán dẫn. Thiết kế bố trí mạch tích ...

 • Đăng ký bảo hộ giống cây trồng tại Kiên Giang

  Giống cây trồng là quần thể cây trồng thuộc cùng một cấp phân loại thực vật thấp nhất, đồng nhất về hình thái, ổn định qua các chu kỳ nhân giống, có thể nhận biết được bằng sự biểu hiện các tính trạng do kiểu gen hoặc sự phối hợp của các kiểu gen quy ...

  Giống cây trồng là quần thể cây trồng thuộc cùng một cấp phân loại thực vật thấp nhất, đồng nhất về hình thái, ổn định qua các chu kỳ nhân giống, có thể nhận biết được bằng sự biểu hiện các tính trạng ...

zalo-icon
phone-icon