Văn phòng tư vấn doanh nghiệp uy tín tại Kiên Giang  - Thành lập công ty tại Rạch Giá Kiên Giang  - Thành lập công ty tại Kiên Giang  - Thành lập công ty ở Phú Quốc  - Dịch vụ Thành lập doanh nghiệp tại Phú Quốc Kiên Giang
Tư vấn Doanh nghiệp
 • Thủ tục công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước tại Kiên Giang

       Hiện nay, việc sử dụng mỹ phẩm là điều tất yếu trong cuộc sống. Nắm bắt được xu thế đó, nhiều doanh nghiệp đã đưa ra các thị trường các sản phẩm để nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, Tuy nhiên, các tổ chức, cá nhân  đưa sản phẩm mỹ phẩm r ...

       Hiện nay, việc sử dụng mỹ phẩm là điều tất yếu trong cuộc sống. Nắm bắt được xu thế đó, nhiều doanh nghiệp đã đưa ra các thị trường các sản phẩm để nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, Tuy n ...

 • Chức năng, đặc điểm của Văn phòng đại diện công ty tại Rạch Giá

      Khoản 2 Điều 45 luật Doanh nghiệp 2014 quy định về Văn phòng đại diện như sau: “Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Tổ chức và hoạt độn ...

      Khoản 2 Điều 45 luật Doanh nghiệp 2014 quy định về Văn phòng đại diện như sau: “Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh ng ...

 • Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tại Rạch Giá

     Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là một biện pháp tổ chức, cơ cấu lại doanh nghiệp khá phổ biến hiện nay. Sau một thời gian hoạt động, công ty có sự thay đổi về cổ đông, thành viên hoặc thay đổi về chiến lược kinh doanh.  Doanh nghiệp tại Rạch Gi ...

     Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là một biện pháp tổ chức, cơ cấu lại doanh nghiệp khá phổ biến hiện nay. Sau một thời gian hoạt động, công ty có sự thay đổi về cổ đông, thành viên hoặc thay đổi v ...

 • Tư vấn về ngành nghề kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế tại Phú Quốc

  Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp muốn thực hiện hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế. Chỉ khi được Tổng Cục du lịch cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc ...

  Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp muốn thực hiện hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế. Chỉ khi được Tổng ...

 • Tư vấn tạm ngưng hoạt động công ty tại Hà Tiên

  Doanh nghiệp kinh doanh không hiệu quả, gặp nhiều khó khăn khiên doanh nghiệp không thể tiếp tục hoạt động thì tạm ngưng kinh doanh là một giải pháp nếu doanh nghiệp chưa muốn giải thể. Thủ tục tạm ngưng kinh doanh không phức tạp như thủ tục giải thể ...

  Doanh nghiệp kinh doanh không hiệu quả, gặp nhiều khó khăn khiên doanh nghiệp không thể tiếp tục hoạt động thì tạm ngưng kinh doanh là một giải pháp nếu doanh nghiệp chưa muốn giải thể. Thủ tục tạm ng ...

 • Tư vấn thành lập địa điểm kinh doanh tại Rạch Giá

      Địa điểm kinh doanh là nơi tiến hành các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Địa điểm kinh doanh được phép kinh doanh những ngành nghề mà công ty đã đăng ký nhưn ...

      Địa điểm kinh doanh là nơi tiến hành các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Địa điểm kinh doanh được phép kinh ...

 • Tư vấn thủ tục bổ sung ngành nghề tại Phú Quốc

     Ngành nghề kinh doanh của công ty là căn cứ cho phép công ty được hoạt động trong phạm vi lĩnh vực kinh doanh đăng ký. Nhằm mở rộng mô hình kinh doanh để có thể đáp ứng nhu cầu của thị trường, các doanh nghiệp thường chọn phương án bổ sung thêm ng ...

     Ngành nghề kinh doanh của công ty là căn cứ cho phép công ty được hoạt động trong phạm vi lĩnh vực kinh doanh đăng ký. Nhằm mở rộng mô hình kinh doanh để có thể đáp ứng nhu cầu của thị trường, các ...

 • Thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên tại Rạch Giá

      Sau một thời gian hoạt động, vì một lý do nào đó để phù hợp với thực tiễn kinh doanh, công ty có ý định thay đổi chủ sở hữu. Tuy nhiên, quý khách hàng lại không hiểu rõ về thủ tục và cách thức thực hiện như thế nào. Tư vấn Blue với nhiêu năm kinh ...

      Sau một thời gian hoạt động, vì một lý do nào đó để phù hợp với thực tiễn kinh doanh, công ty có ý định thay đổi chủ sở hữu. Tuy nhiên, quý khách hàng lại không hiểu rõ về thủ tục và cách thức thự ...

 • Thủ tục chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH tại Phú Quốc

  Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là một biện pháp tổ chức, cơ cấu lại doanh nghiệp khá phổ biến hiện nay. Sau một thời gian hoạt động, công ty có sự thay đổi về cổ đông, thành viên hoặc thay đổi về chiến lược kinh doanh. Chuyển đổi loại hình doanh n ...

  Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là một biện pháp tổ chức, cơ cấu lại doanh nghiệp khá phổ biến hiện nay. Sau một thời gian hoạt động, công ty có sự thay đổi về cổ đông, thành viên hoặc thay đổi về c ...

 • Tư vấn giải thể doanh nghiệp tại Phú Quốc

     Giải thể doanh nghiệp là một trong những thủ tục để doanh nghiệp thực hiện việc rút lui khỏi thị trường. Việc giải thể doanh nghiệp không chỉ làm phát sinh quan hệ giữa các thành viên trong nội bộ doanh nghiệp mà còn là quan hệ giữa doanh nghiệp v ...

     Giải thể doanh nghiệp là một trong những thủ tục để doanh nghiệp thực hiện việc rút lui khỏi thị trường. Việc giải thể doanh nghiệp không chỉ làm phát sinh quan hệ giữa các thành viên trong nội bộ ...