Văn phòng tư vấn doanh nghiệp uy tín tại Kiên Giang  - Thành lập công ty tại Rạch Giá Kiên Giang  - Thành lập công ty tại Kiên Giang  - Thành lập công ty ở Phú Quốc  - Dịch vụ Thành lập doanh nghiệp tại Phú Quốc Kiên Giang
Tư vấn Doanh nghiệp
 • Thay đổi tên công ty tại Kiên Giang

      Tên công ty là gì? Tên công ty là tên gọi tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh dùng để phân biệt với các chủ thể kinh doanh khác trên phạm vi toàn quốc. Tên công ty được gắn tại trụ sở, được in trên hóa đơn, giấy tờ, văn bản giao dịch ...

      Tên công ty là gì? Tên công ty là tên gọi tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh dùng để phân biệt với các chủ thể kinh doanh khác trên phạm vi toàn quốc. Tên công ty được gắn tại trụ sở ...

 • Tạm ngừng doanh nghiệp tại Rạch Giá

    Tạm ngừng kinh doanh công ty là việc công ty tạm ngừng hoạt động kinh doanh trong một khoảng thời gian nhất định. Khi công việc kinh doanh không thuận lợi, nhiều khó khăn và bế tắc ập đến khiến doanh nghiệp không thể tiếp tục hoạt động thì tạm ngừn ...

    Tạm ngừng kinh doanh công ty là việc công ty tạm ngừng hoạt động kinh doanh trong một khoảng thời gian nhất định. Khi công việc kinh doanh không thuận lợi, nhiều khó khăn và bế tắc ập đến khiến doan ...

 • Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên tại Phú Quốc

  Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ ...

  Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký ...

 • Thay đổi vốn điều lệ công ty tại Hà Tiên

  Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ ...

  Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký ...

 • Thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Phú Quốc

        Ngành nghề kinh doanh của công ty là căn cứ cho phép công ty được hoạt động trong phạm vi lĩnh vực kinh doanh đăng ký. Nhằm mở rộng mô hình kinh doanh để có thể đáp ứng nhu cầu của thị trường hoặc doanh nghiệp của quý khách hàng đang có chuyển ...

        Ngành nghề kinh doanh của công ty là căn cứ cho phép công ty được hoạt động trong phạm vi lĩnh vực kinh doanh đăng ký. Nhằm mở rộng mô hình kinh doanh để có thể đáp ứng nhu cầu của thị trường ho ...

 • Một số quy định về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tại Hà Tiên

  Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là một biện pháp tổ chức, cơ cấu lại doanh nghiệp khá phổ biến hiện nay. Sau một thời gian hoạt động, công ty có sự thay đổi về cổ đông, thành viên hoặc thay đổi về chiến lược kinh doanh. Chuyển đổi loại hình doanh n ...

  Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là một biện pháp tổ chức, cơ cấu lại doanh nghiệp khá phổ biến hiện nay. Sau một thời gian hoạt động, công ty có sự thay đổi về cổ đông, thành viên hoặc thay đổi về c ...

 • Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH tại Rạch Giá

      Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là một biện pháp tổ chức, cơ cấu lại doanh nghiệp khá phổ biến hiện nay. Sau một thời gian hoạt động, công ty có sự thay đổi về cổ đông, thành viên hoặc thay đổi về chiến lược kinh doanh. Chuyển đổi loại hình doa ...

      Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là một biện pháp tổ chức, cơ cấu lại doanh nghiệp khá phổ biến hiện nay. Sau một thời gian hoạt động, công ty có sự thay đổi về cổ đông, thành viên hoặc thay đổi ...

 • Thủ tục tăng, giảm vốn công ty TNHH một thành viên tại Kiên Giang

       Doanh nghiệp tại Kiên Giang đang có nhu cầu làm thủ tục tăng, giảm vốn công ty của  mình, tuy nhiên chưa nắm rõ thủ tục, quy định của pháp luật cũng như không có thời gian để thực hiện. Tư vấn Blue với nhiều năm kinh nghiệm sẽ giới thiệu tới quý ...

       Doanh nghiệp tại Kiên Giang đang có nhu cầu làm thủ tục tăng, giảm vốn công ty của  mình, tuy nhiên chưa nắm rõ thủ tục, quy định của pháp luật cũng như không có thời gian để thực hiện. Tư vấn Bl ...

 • Thay đổi người đại diện công ty tại Phú Quốc

    Quý khách hàng tại Phú Quốc đang có nhu cầu thay đổi người đại diện công ty tại Phú Quốc nhưng chưa nắm rõ hồ sơ thủ tục cũng như không có thời gian để thực hiện. Tư vấn Blue chuyên tư vấn và thực hiện các thủ tục pháp luật về doanh nghiệp cũng như ...

    Quý khách hàng tại Phú Quốc đang có nhu cầu thay đổi người đại diện công ty tại Phú Quốc nhưng chưa nắm rõ hồ sơ thủ tục cũng như không có thời gian để thực hiện. Tư vấn Blue chuyên tư vấn và thực h ...

 • Hồ sơ tăng vốn công ty tại Kiên Giang

      Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014: Vốn điều lệ là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty.      Quý khách hàng tại Kiên Giang đang có nhu cầu tăng vốn điều lệ công ...

      Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014: Vốn điều lệ là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty.      Quý khách hàng tạ ...