Điều kiện thành lập và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ tại Kiên Giang