Văn phòng luật sư uy tín tại Kiên Giang  - Thành lập công ty tại Rạch Giá Kiên Giang  - Thành lập công ty tại Kiên Giang  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Kiên Giang  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Kiên Giang

Tư vấn thủ tục sáp nhập doanh nghiệp tại Kiên Giang

  Sáp nhập doanh nghiệp là việc một hoặc một số công ty cùng loại có thể cùng sáp nhập vào một công ty khác bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ của mình sang công ty sáp nhập. Đồng thời chám dứt sự tồn tại đối với công ty bị sáp nhập.

  Quý khách hàng tại Kiên Giang đang có nhu cầu sáp nhập công ty nhưng chưa nắm rõ hồ sơ và cách thức thực hiện như thế nào. Sau đây, luật Blue sẽ giới thiệu tới quý khách hàng thủ tục sáp nhập công ty tại Kiên Giang.

Tư vấn thủ tục sáp nhập doanh nghiệp tại Kiên Giang

                                         Tư vấn thủ tục sáp nhập doanh nghiệp tại Kiên Giang

    Thủ tục sáp nhập công ty như sau:

Theo khoản 2 – Điều 195 luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định:

“2.Thủ tục sáp nhập công ty được quy định như sau:

a) Các công ty liên quan chuẩn bị hợp đồng sáp nhập và dự thảo Điều lệ công ty nhận sáp nhập. Hợp đồng sáp nhập phải có các nội dung chủ yếu về tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty nhận sáp nhập; tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị sáp nhập; thủ tục và điều kiện sáp nhập; phương án sử dụng lao động; cách thức, thủ tục, thời hạn và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị sáp nhập thành phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty nhận sáp nhập; thời hạn thực hiện sáp nhập;

b) Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của các công ty liên quan thông qua hợp đồng sáp nhập, Điều lệ công ty nhận sáp nhập và tiến hành đăng ký doanh nghiệp công ty nhận sáp nhập theo quy định của Luật này. Hợp đồng sáp nhập phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua;

c) Sau khi đăng ký doanh nghiệp, công ty bị sáp nhập chấm dứt tồn tại; công ty nhận sáp nhập được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị sáp nhập.”

   Như vậy, Hồ sơ sáp nhập công ty tại Kiên Giang bao gồm:

+ Đối với trường hợp sáp nhập không làm thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

 • Thông báo về việc bổ sung cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp;
 • Hợp đồng sáp nhập;
 • Nghị quyết và biên bản họp thông qua hợp đồng sáp nhập của các công ty nhận sáp nhập;
 • Nghị quyết và biên bản họp thông qua hợp đồng sáp nhập của các công ty bị sáp nhập, trừ trường hợp công ty nhận sáp nhập là thành viên sở hữu trên 65% vốn điều lệ của công ty bị sáp nhập;
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của các công ty bị sáp nhập.

+  Đối với trường hợp công ty sáp nhập có làm thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Hợp đồng sáp nhập;
 • Nghị quyết và biên bản họp thông qua hợp đồng sáp nhập của các công ty nhận sáp nhập;
 • Nghị quyết và biên bản họp thông qua hợp đồng sáp nhập của các công ty bị sáp nhập, trừ trường hợp công ty nhận sáp nhập là thành viên sở hữu trên 65% vốn điều lệ của công ty bị sáp nhập;
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của các công ty bị sáp nhập.
 • Các giấy tờ khác theo quy định tại chương VI nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.
Tư vấn thủ tục sáp nhập doanh nghiệp tại Kiên Giang

                                Tư vấn thủ tục sáp nhập doanh nghiệp tại Kiên Giang

Quý khách hàng tại Kiên Giang đang có nhu cầu Tư vấn thủ tục sáp nhập doanh nghiệp tại Kiên Giang xin vui lòng liên hệ tới luật Blue để được hỗ trợ và tư vấn miễn phí, Trân trọng./

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận