Văn phòng luật sư uy tín tại Kiên Giang  - Thành lập công ty tại Rạch Giá Kiên Giang  - Thành lập công ty tại Kiên Giang  - Chuyển nhượng sổ đỏ tại Kiên Giang  - Hồ sơ cấp phép phòng cháy chữa cháy tại Kiên Giang

Trình tự bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần tại Hà Tiên

   Doanh nghiệp của quý khách hàng đang hoạt động thuộc loại hình công ty cổ phần, và quý khách đang có ý định mở rộng, thay đổi hoặc cập nhật ngành nghề kinh doanh của công ty mình theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Luật Blue với nhiều năm kinh nghiệm trong các vấn đề pháp lý về doanh nghiệp nói riêng và thủ tục bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần tại Hà Tiên nói riêng sẽ tư vấn cho quý khách hàng về vấn đề này.

Trình tự bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần tại Hà Tiên

       Trình tự bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần tại Hà Tiên

  Hồ sơ bao gồm:

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT);
  • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.
  • Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục II-18 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT.

    Lưu ý: Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

   Trình tự thực hiện thủ tục bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần tại Hà Tiên như sau:

  •    Doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc Người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
  • Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, bổ sung, thay đổi thông tin về ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.
  • Trường hợp hồ sơ thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc.
  • Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh với Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi. Trường hợp có thay đổi mà doanh nghiệp không thông báo thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

(Quy định tại Điều 32 Luật Doanh nghiệp và Điều 49 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP)

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết:Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trình tự bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần tại Hà Tiên

                 Trình tự bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần tại Hà Tiên

   Quý khách hàng có thắc mắc về Trình tự bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần tại Hà Tiên xin vui lòng liên hệ luật Blue để được hỗ trợ và sử dụng dịch vụ tốt nhất. Trân trọng./

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận